Jihane Sato

Jihane Sato - Campeonato Brasileiro

Jihane Sato - Quebramento SEIKEN

Jihane Sato - Quebramento Sokuto